Disclaimer - Vakantievergelijker

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

VakantieVergelijker spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin VakantieVergelijker als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan VakantieVergelijker niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

VakantieVergelijker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Hieronder wordt tevens verstaan het boeken van een vakantie bij 1 van de partners.

De VakantieVergelijker-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van VakantieVergelijker liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Vakantieboekers. VakantieVergelijker is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. VakantieVergelijker geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar het actuele emailadres onder de contactgegevens.